Utveckling för Hybridfordon – Volvo GTT

Volvo jobbar intensivt med att utveckla hybridfordon för att kunna tillmötesgå framtida emissionskrav och kunna ta transportbranschen in i framtiden. Parallellt med sänkta utsläpp bidrar också hybridtekniken med sänkt bullernivå och sänkt energiförbrukning. Också detta är krav som blir allt vanligare, framförallt i stadstrafik. Idag är det främst bussar som utrustas med hybridteknik.

UTFÖRANDE

ALTEN har ett team på plats, som främst jobbar med mjukvarutveckling för den senaste varianten av hybridbussar. Vårt team arbetar med att utveckla funktioner för att få styrningen av drivlinan att fungera så effektivt och säkert som möjligt.

RESULTAT

Volvos hybridbussar uppvisar en stadigt uppåtgående försäljningstrend. Hybridbussarna drar upp till 39 % mindre bränsle än motsvarande dieselbuss, har 40-50 % lägre utsläpp av avgaser och är helt tysta och avgasfria vid hållplatser.

Våra hybrider möter samtliga krav med en tillförlitlig och flexibel teknik, säger Lars Johansson, global marknadschef på Volvo Bussar.