Telecoms

TelecomsLäs mer

Telecoms

Telekommunikationssektorn genomgår en period av omvandling genom den kombinerade effekten av nya aktörer och explosionen av databehov som kräver bredbandsnät i världsklass.

ALTEN har lång erfarenhet inom telekombranschen där vi utvecklar och levererar kompetens till infrastrukturstillverkare samt mobil-och fastnätsoperatörer. Vårt tjänsteutbud är omfattande med bred och djup kompetens inom allt från hårdvaru- och elektronikutveckling till inbyggda system, applikationsutveckling samt test- och kvalitetssäkring.

Vi  ansvarar för såväl utveckling som drift och vidareutveckling av avancerade testsystem, där vi använder både kommersiella testplattformar, instrumentering samt egenutvecklade komponenter.

Vi har också spetskompetens inom utveckling och verifiering av mjukvara på systemnivå, bland annat till radiobasstationer och andra noder i radionäten. På operatörssidan arbetar vi med utvecklingen av webbaserade tjänster till telefoni och bredband, exempelvis digital TV.

Verksamhetsområden & ExpertisLäs mer

Verksamhetsområden:

 • Utrustning av mobila nätverk och snabba optiska nätverk
 • Drift och underhåll av mobila nät
 • Utveckling av webbaserade tjänster för telefoni och bredband

Expertis:

 • Design
 • Inbyggda System
 • Konstruktion
 • Kravställning
 • Projektledning
 • Test & Verifiering

 

KunderLäs mer

Kunder:

 • Ericsson
 • ST Ericsson
 • Wind River
 • Transmode
 • Ascom