Telecoms - ALTEN Sweden

Telecoms

Telekommunikationssektorn genomgår en period av omvandling genom den kombinerade effekten av nya aktörer och explosionen av databehov som kräver bredbandsnät i världsklass.

ALTEN Sverige har lång erfarenhet inom telekombranschen där vi utvecklar och levererar kompetens till infrastrukturs-tillverkare samt mobil-och fastnätsoperatörer. Vårt tjänsteutbud är omfattande med bred och djup kompetens inom allt från hårdvaru-och elektronikutveckling över till inbyggda system, applikationsutveckling samt test- och kvalitetssäkring.

Vi  ansvarar för såväl utveckling som drift och vidareutveckling av avancerade testsystem, där vi använder både kommersiella testplattformar, instrumentering samt egenutvecklade komponenter.

Ett annat område där vi är duktiga är utveckling och verifiering av mjukvara på systemnivå, bland annat till radiobasstationer och andra noder i radionäten. På operatörssidan arbetar vi med utvecklingen av webbaserade tjänster till telefoni och bredband, såsom digital-TV.

Utrustning av mobila 4G-nätverk och snabba optiska nätverk, drift och underhåll av mobila nät samt utveckling av webbaserade tjänster för telefoni och bredband.

Design, Konstruktion, Inbyggda System, Test & Verifiering, Kravställning och Projektledning.

Ericsson, ST Ericsson, Wind River, Transmode, Ascom