affarsmodellen

Affärsmodellen

Engagemang ger frihet

Är det något vi på ALTEN värdesätter så är det individuell valfrihet. Här väljer du själv arbetsuppgifter, förmåner, lön och karriär. Det är vår övertygelse att äkta engagemang skapas genom möjligheten att påverka sin egen situation och personliga utveckling – affärsmodellen ger dig den möjligheten. Den garanterar att vi kan erbjuda de mest engagerade konsulterna, oavsett uppdrag. Allt utgår från vår gemensamma filosofi “Nöjd medarbetare + Nöjd kund = Lönsamhet”. Mätningar visar att vi är på rätt spår: vårt nöjd kundindex är 3,5 av 4 och nöjd medarbetarindex på hela 87 %.

Utmaningen är upp till dig

Hos oss är det du som bestämmer vart du vill söka dig när det är dags för nya utmanande arbetsuppgifter. Beroende på kompetens, karriärplaner eller förändrad livssituation kan det finnas anledning att välja nästa utmanande uppdrag.

Valfrihet

På ALTEN kan du välja mellan lön och olika förmåner. Kanske föredrar du ett högre löneuttag framför tjänstebil eller så vill du hellre ha åtta veckors semester? Andra populära val är bland annat pensionssparande, försäkringar, motion, personlig coach eller externa utbildningar som inte ingår i vårt standardutbud.

Lön efter prestation

Våra prestationsbaserade lönemodeller skapar engagemang. Det i kombination med den fasta anställningens trygghet har bidragit till vår starka tillväxt och vårt höga nöjd kundindex.

Kompetensutveckling

Varje år kan alla medarbetare välja bland ett flertal utbildningar, och det som skiljer oss från många andra är att det är medarbetarna som bestämmer om och när de vill gå – inte chefen.

Till sist om att trivas på jobbet

Med en frisknärvaro på 98 % är vi övertygade om att vår affärsmodell skapar den delaktighet och det engagemang som får dig att trivas och vilja överträffa kundens förväntningar.

Din karriär

Är ALTEN ditt nästa steg i karriären? Läs om hur vi kan ge dig det du söker!