Informationsfilm – Smart Grid Gotland

Smart Grid Gotland är ett visionärt utvecklingsprojekt som syftar till att integrera mer förnybar el i elnätet. Projektet genomfördes gemensamt med ett antal stora aktörer inom den svenska energibranschen. För att öka kännedomen om Smart Grid Gotland hos en stor målgrupp krävdes det att vi på ett enkelt och tydligt sätt visualiserade komplexa delar av projektet.

 

UTFÖRANDE

ALTEN föreslog att producera en informationsfilm om projektet. Både för att så pedagogiskt som möjligt beskriva projektets grundmekanismer och dessutom underlätta spridningen av informationen via alla aktörers webbsidor samt sociala mediekanaler. Målet var också att göra en film som, rent visuellt, lyfte projektet till ett modernare uttryck. Då ALTEN Sverige har all nödvändig kompetens in-house kunde vi leverera allt från storyboard- och manusarbete till 3D, efterbearbetning och ljudsättning.

RESULTAT

Informationsfilmen för Smart Grid Gotland visar på ett pedagogiskt sätt de utmaningar och lösningar som finns när mer förnyelsebar el ska integreras i elnäten. Filmen hade premiär på Almedalsveckan 2014.