Industry_old

Inom branschområdet Industry utvecklar och levererar vi kompletta system och komponenter.

I våra uppdrag erbjuder vi därför ofta kompetens från flera av våra tjänsteområden.

Ett av ALTEN Sveriges starkaste kännetecken är flexibilitet och förmågan att jobba i de allra flesta konstruktionssystem för både hård- och mjukvara. Vi åtar oss allt från korta specialistuppdrag till helhetsåtaganden och idag har vi ramavtal med Vattenfall, ESAB och SAAB Group.

 

Verksamhetsområden

Kemi, Livsmedel, Medicinteknik, Förpackning, Verkstad, Process, Skog & Papper

Specialistkompetenser

Automation Systemlösningar, Maskinkonstruktion, Reglerteknik, Beräkning & Simulering, Kundanpassade lösningar, Utveckling av hård-och mjukvarusystem, Konvergens mellan produktions- och IT-system.

Stora kunder

Ericsson, Vattenfall, Atlas Copco, Scania, PIAB, Elektra.