Fortex Installatör – Fortum

Målet med projektet var att förbättra samt öka kundnöjdheten och minska den manuella hanteringen. Detta genom att erbjuda möjligheten att både registrera ärenden samt följa dess status via webben. De aktörer som använder tjänsterna är både befintliga och nya distributionskunder samt elinstallatörer.

 

UTFÖRANDE

För att uppnå projektets mål arbetade vi med ett agilt angreppssätt, anpassat gentemot kundens egna processer och projektorganisationen. Innan projektstarten hade vi arbetat tillsammans med kunden i en mindre förstudie för att ringa in grundscoopet. Projekten delades in i iterationer på mellan 2 – 3 veckor, där varje iteration avslutades med leverans till test och med en demo för kunden. Leverans till produktion gjordes först i slutfasen av projektet.

RESULTAT

Webbapplikationerna byggdes i huvudsak i Java med Spring MVC och WebFlow. Resultatet blev ett webbsystem som ger möjligheter för kunder till självbetjäning och uppföljning av ärenden via webben, med minskad manuell hantering, snabbare handläggning, minskad ledtid och samtidig ökad kvalitet på inkommande ärenden.