Energy

EnergyLäs mer

Energy

Inom branschområdet Energy utvecklar och levererar ALTEN kompetens till företag inom sektorn för energiproduktion, energilagring och bränsleceller, samt petrokemi och oljeutvinning.

Detta inkluderar även företag som producerar, distribuerar och säljer el och värme. Bland annat har vi varit en godkänd leverantör till Vattenfall sedan 2003.

Forsknings- och designprojekt är särskilt varierande, vilket gör det möjligt för oss att tillhandahålla tjänster och produkter inom områden som service och underhåll, design av ny utrustning, programförvaltning, samt utbyggnaden av tvärfunktionella system (informationssystem, telekom) för intelligent energidistribution (smartgrids).

Vårt tjänsteutbud är omfattande och sträcker sig från konstruktion av smarta batteripaket, bränsleceller, processdesign och anläggningskonstruktion över till optimering av IT-lösningar för branschens stödprocesser.

 

Verksamhetsområden & ExpertisLäs mer

Verksamhetsområden:

 • Battery & Storage
 • Lagring av kärnavfall
 • Nuclear
 • Olja och gas
 • Power Distribution (distributionssystem och elmarknad)
 • Power Generation

Expertis:

 • Anläggnings & Systemkonstruktion
 • El & Instrument
 • Mekanik & Rörkonstruktion
 • Processdesign & Analys
 • Projektledning & Koordinering
 • Systemutveckling
 • Test & Verifiering
Kunder & ReferenscaseLäs mer

Kunder:

 • Vattenfall
 • Forsmark
 • SKB
 • Metso
 • Fortum
 • Aker Solutions
 • FMC Technologies

Referenscase: