Hands980

Följ med oss när vi växer inom IT

Vi kan nu glädjande meddela att ALTEN Sverige växer ytterligare inom IT till följd av en nationell storsatsning! En alltmer digitaliserad värld förutsätter utveckling och IT-kompetens. ALTEN Sverige satsar därför på att utöka den redan etablerade IT-avdelningen med ytterligare 200 nyrekryteringar till 2019.

Satsningen grundas i att vi ser en stark efterfrågan av IT-kompetens i Sverige till följd av en påvisad trend av minskad outsourcing utomlands. Vi förutspår att efterfrågan av IT-kompetens kommer att vara fortsatt stark även i framtiden och prioriterar därför satsningar inom området. Det är en självklarhet att vi, som en av de största aktörerna på marknaden, genomför denna satsning och vi är stolta över att vara en global aktör med lokal närvaro som är anpassningsbar efter marknadens efterfrågan. Vår uppskattning är att den totala volymen av den svenska IT-marknaden i dagsläget är 55 miljarder per år och vi ser en stor tillväxtpotential inom området.

IT-trend-616

– Vår målsättning är att ligga i framkant och delta i samhällets tekniska utveckling och här bidrar vi inom digitaliseringen som förändrar sätten vi arbetar på, kommunicerar och interagerar med varandra, säger VD Martin Segerström på ALTEN Sverige.

Mer konkret innebär satsningen att vi kommer att nyrekrytera mer än 200 IT-konsulter innan 2019 och dessutom tillsätta ytterligare sex chefer med spetskompetens inom berörda områden under parollen digitalisering. Detta kommer innebära en betydlig tillväxt för hela företaget och beröra ALTEN:s samtliga kontor i Sverige. Stockholm, Göteborg och Jönköping kommer att vara direkt involverade i satsningen.
I dagsläget är vi 1500 anställda i Sverige vilket som en konsekvens av satsningen kommer att öka markant.

MartinSV-650

– Vår ambition att kontinuerligt karriärutveckla våra anställda i kombination med vår ständiga kundfokusering innebär att vi fortsatt kommer vara lyckosamma i att locka till oss de mest engagerade IT-konsulterna. Därigenom kan vi möta den ökade efterfrågan av IT-kompetens från några av marknadens fascinerande företag, säger Martin Segerström.

fordelning-616

I mer än 25 år har vi funnits inom strategiskt viktiga områden där vi utvecklat och byggt upp kompetenser inom företaget. Genom att göra denna satsning kan vi fortsätta att leverera den bästa lösningen utifrån våra kunders, och potentiella kunders behov. Denna satsning kommer att komplettera vår redan breda specialistkunskap och därmed möjliggöra fler roliga och utmanande uppdrag. Något som vi också är stolta över är att vi har de mest engagerade konsulterna. Vi vill givetvis fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare för dem och vi har stark tro att satsningar som dessa kan skapa arbetstillfällen hos några av marknadens mest banbrytande företag.

AntalBanner-650

Lediga tjänster inom satsningen:

CBM Stockholm: 4288 Avdelningschef till affärsomradet IT

BM Stockholm: 4271 Konsultchef med säljfokus inom IT

BM Göteborg: 4269 Konsultchef med säljfokus inom IT

BM Jönköping: 4268 Konsultchef med säljfokus inom IT

 

Läs mer i pressmeddelandet

Senaste jobb erbjudanden

122 tillgängliga jobb

Elektronik- och Mjukvaruutveckling

Inbyggda system är en förutsättning för många av de snabba tekniska framsteg vi ser omkring oss. Självbromsande fordon och kommunikationslänkar [...]

System- och Applikationsutveckling

Vi blir mer och mer uppkopplade. För våra kunder innebär det nya möjligheter med mobila lösningar och olika webb-baserade system [...]

Nationell satsning som möter efterfrågan av IT-kompetens

ALTEN ser nya arbetstillfällen och stark tillväxt inom IT i Stockholm, Göteborg och Jönköping