Senior Quality Operations Specialist till AstraZeneca

Personality / Commitment

Om AstraZeneca
Vill du vara med i uppstartfasen av vår nya fabrik för biologiska läkemedel? Vi har nu en spännande möjlighet att ansluta sig till Quality på Sweden Biologics i Södertälje. Sweden Biologics kommer att leverera nästa generation av läkemedel från AstraZeneca och vara en central del i företaget för biologiska produkter. Den nya fabriken kommer att formulera, fylla, analysera och packa kliniska och kommersiella biologiska produkter.
Som Senior Quality Operations Specialist representerar du kunden och företagets intressen samtidigt. Det gör dig till en nyckelperson som skyddar våra produkter, tillverkningstillstånd och i slutändan även patienter.

Ditt uppdrag
Du agerar som en kvalitetsledare och förebild både inom Quality och i det tvärfunktionella arbetet. Du arbetar för att bygga in kvalitet istället för att kontrollera in den, för att hela tiden göra produktionen mer pålitlig och säkerställa att produkterna finns tillgängliga för patienterna. Uppdraget sträcker sig över hela försörjningskedjan, från att förbereda och genomföra Tech Transfer och introduktion av nya produkter till tillverkning och distribution.
Du kommer även att fatta det slutliga beslutet om att det som tillverkats uppfyller ställda krav. Viktiga samarbetspartners för dig är produktionen och andra stödfunktioner som kvalitetskontroll, processteknik och underhåll.

Job / Skills

Din roll:
Du arbetar tillsammans med övriga funktioner för att implementera standarder, att utveckla och förbättra arbetssätten för att stödja fabrikens leveranser. Rollen har ett brett kontaktnät inom fabriken och mellan AstraZenecas siter, och du har en viktig roll i att bygga upp kvalitetskulturen i organisationen. Du kommer att komma i kontakt med många områden, från material och tillverkning till kvalitetsmätetal och regulatoriska processer.

Du blir en viktig del av Qualitys aseptiska oversight och har ett delegerat ansvar att godkänna att produkten håller rätt kvalitet så du behöver kunna agera med integritet. Du hjälper övriga organisationen att utveckla sin effektivitet. Det betyder att du måste kunna kommunicera på ett bra sätt samt skapa förståelse och engagemang. Du arbetar självständigt med varierande uppgifter i en snabbt föränderlig miljö. Därför behöver du hålla en struktur i arbetet men ändå kunna vara flexibel när förutsättningarna ändras. Du kommer även frekvent att representera ditt område vid inspektioner samt utbilda och coacha för att överföra kunskap om GMP/GDP.

Vi förutsätter att:
- Du har en apotekar, civilingengör inom bioteknik eller en naturvetenskaplig universitets- eller högskoleexamen (minst 160 poäng/240hp)
- Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, språkligt och skriftligt
- Du har erfarenhet från kvalitetssäkring i läkemedelsindustrin, tillverkning av sterila läkemedel och har goda kunskaper i GMP
- Du kommunicerar lätt med kollegor i olika roller och situationer samt har erfarenhet av tvärfunktionellt arbete

Det är meritande om:
- Din utbildning innehåller 5 p (7,5 hp) mikrobiologi.
- Du har erfarenhet av QA-frisläppa material och produkter.

Vad vi erbjuder dig:
Varje medarbetare är lika viktig i ALTENs framgång! Vi drivs av att se människor växa och utvecklas, därför skapar vi möjligheter att få arbeta med det man har passion för. På ALTEN har vi ett stort utbud av uppdrag hos flera av de främsta företagen i Sverige i flera olika branscher, där dina önskemål styr din väg framåt. Vi erbjuder såväl nationella som internationella möjligheter och tillsammans med din coachande chef bygger du din karriär så att du kan utvecklas och förverkliga dina mål och drömmar!

Som konsult får du både en teamkänsla i ditt uppdrag och en riktigt härlig gemenskap på ALTEN. Genom våra interna nätverk ALTEN Sports, Women@ALTEN och ALTEN Innovation ges du möjlighet att driva frågor och aktiviteter som just du brinner för, tillsammans med dina kollegor. Allt är självklart frivilligt. Balans mellan arbete och privatliv sätter vi högst på listan. Självklart har vi kollektivavtal. Utöver detta har vi förmåner såsom friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.

We believe in growing together!

Detaljer
Platser Stockholm
Kontakt Matilda HOLTHE
Senaste dag för ansökning 2019/08/31
Referens AD007394