telecom

Telecom

10%av omsättning
i 2017

Tekniska utmaningar

Telekommunikationssektorn genomgår en period av aldrig tidigare skådad omvandling genom den kombinerade effekten av nya aktörer (tjänsteleverantörer som Google eller Apple, MVNO — virtuella operatörer etc.) och explosionen av databehov som kräver bredbandsnät i världsklass.

Dessutom kommer EUs ambition att harmonisera det europeiska telecom-landskapet att påskynda utvecklingen mot koncentration av operatörer, som främjar utvecklingen av teknikföretag som har visat sin förmåga att leverera gränsöverskridande nyckelfärdiga telekomprojekt. För att möta dessa behov och önskemål, har ALTEN inrättat en särskild europeisk organisation med över 2.000 specialiserade ingenjörer inom telekom.

De tekniska frågorna och det omfattande behovet av infrastruktur för distribution är betydande, med utgångspunkt i genomförandet av den fjärde generationens radionät och utrustning (4G). Mer allmänt, alla frågor som rör höghastighetsbredband (LTE – Long Term Evolution), interoperabilitet mellan operatörsnät, avlastning mellan radio och Wi-Fi-nätverk och utveckling av nya tjänster för att tjäna pengar på nätinvesteringar kommer att vara avgörande Telecoms-utmaningar som skall uppfyllas under de kommande åren. De genererar tekniska krav inom alla områden, från konstruktion och provning av produkter och utrustning till kontroll av nätutbyggnad, områden där ALTEN är idealiskt positionerat.

Mervärde genom ALTEN

ALTEN Sverige har lång erfarenhet inom telecombranschen och är sedan 1995 leverantör till Ericsson. Med vår internationella närvaro kan vi erbjuda närmare 1000 konsulter, varav 150 har sin bas på något av våra kontor i Skandinavien.

Inom området Telecom utvecklar och levererar vi kompetens till mobil-och fastnätsoperatörer, samt till kunder som producerar och säljer komponenter och produkter. Vårt tjänsteutbud är omfattande med bred och djup kompetens inom allt från hårdvaru-och elektronikutveckling över till inbyggda system, applikationsutveckling samt test- och kvalitetssäkring.

Vi ansvarar för såväl utveckling som drift och vidareutveckling av avancerade testsystem, där vi använder både kommersiella testplattformar, instrumentering samt egenutvecklade komponenter.

Ett annat område där vi är duktiga är utveckling och verifiering av mjukvara på systemnivå, bland annat till radiobasstationer och andra noder i radionäten.

På operatörssidan arbetar vi med utvecklingen av webbaserade tjänster till telefoni och bredband, såsom digital-TV.

Verksamhetsområden

Utrustning av mobila 4G-nätverk och snabba optiska nätverk, drift och underhåll av mobila nät samt utveckling av webbaserade tjänster för telefoni och bredband.

Specialistkompetenser

Design, Konstruktion, Inbyggda System, Test & Verifiering, Kravställning och Projektledning.

Stora kunder

Ericsson, ST Ericsson, Wind River, Transmode, Ascom.

Branschfördelning
 

ALTEN:s
tjänsteutbud

ALTEN erbjuder olika servicenivåer för att på bästa sätt uppfylla kundens behov