industry

Industry

8%av omsättning
i 2017

Inom branschområdet Industry hjälper vi tillverkande företag att utveckla avancerade lösningar på komplexa system. Med 700 konsulter internationellt och med det samlade kunnandet inom ALTEN kan vi säkerställa både kompetens och resurser utifrån våra kunders behov.

Inom branschområdet Industry hjälper vi våra kunder att utveckla kompletta system och komponenter. Våra uppdrag inkluderar ofta vitt skilda områden såsom konstruktion, projektledning och visuell design. Vi arbetar därför i tät samverkan med samtliga av ALTENs tio tjänsteområden, och kombinerar även vårt lokala process-och anläggningskunnande med hela ALTEN Groups samlade tekniska resurser och erfarenheter.

Ett av våra starkaste kännetecken är vår flexibilitet och förmåga att jobba i de allra flesta konstruktionssystem för både hård- och mjukvara.

Vi åtar oss allt från korta specialistuppdrag över till helhetsåtaganden och har idag ramavtal med Vattenfall, ESAB och SAAB Group. Uppdragen utförs både i våra egna lokaler och på plats ute hos kund.

Verksamhetsområden

Kemi, Livsmedel, Medicinteknik, Förpackning, Verkstad, Process, Skog & Papper.

Specialistkompetenser

Automation Systemlösningar, Maskinkonstruktion, Reglerteknik, Beräkning & Simulering, Kundanpassade lösningar, Utveckling av hård-och mjukvarusystem, Konvergens mellan produktions- och IT-system.

Stora kunder

Ericsson, Vattenfall, Atlas Copco, Scania, PIAB, Elektra.

Branschfördelning
 

ALTEN:s
tjänsteutbud

ALTEN erbjuder olika servicenivåer för att på bästa sätt uppfylla kundens behov