energy

Energy

3,3%av omsättning
i 2017

Tekniska utmaningar

Frågan om blandenergi är en kärnfråga i industrins strategi. Att minska beroendet av kärnkraft, som ger el till konkurrenskraftiga kostnader, kommer att vara en långsiktig övergångsprocess och kräver utveckling av alternativa energiformer som, även om det ser lovande ut (vatten, havsbaserad vindkraft), ännu inte har satt sig i en acceptabel storskaliga ekonomisk modell. Kärnkraftsindustrin är fortfarande stark och drivs av utvecklingen av nya reaktorer avsedda antingen för exportländer eller för att förlänga livslängden av anläggningar i länder som Frankrike, som har valt att gradvis trappa ner sin kärnkraft. I Oil & amp; Gas-industrin är trenden lika dynamisk, efter upptäckten av nya svåråtkomliga fyndigheter och utveckling av teknik för att utvinna skiffergas.

Forsknings- och designprojekt är särskilt varierande, vilket gör det möjligt för ALTEN att tillhandahålla tjänster och produkter inom områden som service och underhåll, design av ny utrustning, programförvaltning, eller utbyggnaden av tvärfunktionella system (informationssystem, telekom) för intelligent energidistribution (Smartgrids).

Mervärde genom ALTEN

Med över femton års erfarenhet i branschen har vi hunnit bygga upp en stor bank av erfaren och kompetent personal. Internationellt kan vi erbjuda över 3000 konsulter, varav 100 har sin bas på något av våra kontor i Skandinavien.

Inom branschområdet Energy utvecklar och levererar vi kompetens till företag inom sektorn för oljeutvinning och petrokemi, samt till företag som producerar, distribuerar och säljer el och värme. Bland annat har vi varit en godkänd leverantör till Vattenfall sedan 2003 och har agerat på den norska oljemarknaden i snart tio år.

Vårt tjänsteutbud är omfattande och sträcker sig från processdesign och anläggningskonstruktion över till optimering av IT-lösningar för branschens stödprocesser.

Vår målsättning är alltid att leverera säkra och effektiva lösningar med hög utnyttjandegrad. Därför lägger vi stor vikt vid såväl intern som extern utbildning och kompetensöverföring.

Verksamhetsområden

Olja och gas, Power Distribution (distributionssystem och elmarknad), Power Generation.

Specialistkompetenser

Processdesign & Analys, Mekanik & Rörkonstruktion, Anläggnings & Systemkonstruktion, El & Instrument, Projektledning & Koordinering, Systemutveckling, Test & Verifiering.

Stora Kunder

Vattenfall, SKB, Metso, Fortum, Aker Solutions, FMC Technologies.

Branschfördelning
 

ALTEN:s
tjänsteutbud

ALTEN erbjuder olika servicenivåer för att på bästa sätt uppfylla kundens behov