defence_aerospace

Defence & Aerospace

6,5%av omsättning
i 2017

Utifrån den allra senaste tekniken hjälper vi våra kunder att öka sin effektivitet och lönsamhet. ALTEN Group har mångårig erfarenhet inom branschen och 3500 ingenjörer som hjälper våra kunder i utvecklingens absoluta framkant.

Inom branschområdet Defence & Aerospace hjälper vi på Alten till med allt från inbyggnadsprogrammering och styrsystem över till mekanikkonstruktion, verifiering och projektledning. Uppdragen utförs både i våra egna lokaler och på plats ute hos kund, och omfattningen varierar från kompetensförstärkning över till helhetsåtaganden.

Branschområdet är på stark tillväxt inom Alten tack vare vår förmåga att fånga upp den allra senaste tekniken. Detta är i mycket ett resultat av ett starkt samarbete och utbyte mellan våra olika kontor runtom i Europa.

Idag har vi exempelvis ramavtal med Saab Group och eftersträvar att bygga långsiktiga samarbeten med våra kunder. I samtliga uppdrag arbetar vi utifrån en kvalitetssäkrad projektprocess med fokus på leverans i tid och med hög kvalitet.

Verksamhetsområden

Flyg, försvar, rymd.

Specialistkompetenser

System & Applikationsutveckling, Produktutveckling, Beräkning & Simulering, Kundanpassade säkerhetslösningar, Utveckling av hård-och mjukvarusystem, Kompatibilitet mellan befintlig och modern teknik.

Kunder

Saab Group, Kockums, FOI, Vinghög, BAE Systems.

Branschfördelning
 

ALTEN:s
tjänsteutbud

ALTEN erbjuder olika servicenivåer för att på bästa sätt uppfylla kundens behov