automotive

Automotive

58,5%av omsättning
i 2017

Tekniska utmaningar

Under de senaste tjugo åren har investeringarna i forskning och utveckling för tillverkare och leverantörer till fordonsindustrin bidragit till att möta de många utmaningar som branschen nu står inför: prestanda, säkerhet, produktivitetsvinster, förordningar, kvalitet, internationalisering, kommunikation/telematik, dekontaminering och hybridisering.

Än idag, efter flera tuffa år som genererade en betydande överkapacitet framför allt i Europa, är bilindustrin i färd med att återuppfinna sig själv och införa innovationer i en hel rad områden: nätverksanslutna bilar, elektriska motorer, förarstöd, självdiagnostik, etc. Elektronik blir alltmer närvarande, både i fordonet och i passagerarutrymmet.

I en sektor under stor press, varierar strategin för tillverkarna avsevärt från en region till en annan.

Europeiska volymbiltillverkare, som har lidit avsevärt, siktar på att slå samman sina produktionsplattformar för att optimera kostnaderna. Produktplaner tar nu hänsyn till tillväxtländer, i linje med anpassning till lokalt utbud och inrättandet av lokala FoU-centra. I Tyskland, är premiumbiltillverkarna BMW, Audi, Porsche vid robust god hälsa och drar full nytta av tillväxten i länder som Kina, där de utökar sina lokala industrianläggningar. Experter förutspår en genomsnittlig årlig ökning av den globala bilförsäljningen till 5,6% fram till 2018, varav 83% inom tillväxtmarknader, där de mest framträdande av dessa är Kina (40,4%), Indien (12,6%) och Brasilien (6,4%). Inför en mycket olikartad marknad, har produktutbudet utökats och delats upp i segment, med behov av alltmer sofistikerad teknik.

Mervärde genom ALTEN

ALTEN Sverige har idag ramavtal med de flesta svenska fordonstillverkare och deras underleverantörer. Med 500 ingenjörer på plats i Sverige och över 3000 internationellt kan vi erbjuda spetskompetens inom i stort sett samtliga behovsområden.

Inom branschområdet Automotive hjälper vi våra kunder att utveckla kompletta system och komponenter. Uppdragen utförs både i våra egna lokaler och på plats ute hos kund, och omfattningen varierar från kompetensförstärkning över till helhetsåtaganden.

Vår stora erfarenhetsbank har gett oss en stark position inom fordonsrelaterad utbildning och idag är vi bland annat certifierad partner till Dassault. Genom att kombinera olika tvärvetenskapliga kompetenser hjälper vi även till att utveckla och anpassa CAD och PLM-system som optimerar informationsflöden och processer.

I samtliga våra uppdrag arbetar vi utifrån en kvalitetssäkrad projektprocess med fokus på leverans i tid och med hög kvalitet.

Verksamhetsområden

Drivlina, Exteriör, Interiör, Chassi, Infotainment, Säkerhet, Kvalitetssäkring, Design, Konceptutveckling, Alternativa drivlinor och hybridisering.

Specialistkompetenser

Mekanikkonstruktion, Beräkning & Simulering, Hård & Mjukvaruutveckling, Test & Verifiering, Design & Visualisering, Systemutveckling, Projektledning.

Kunder

AB Volvo, Volvo Cars, Scania, Autoliv, Nevs, CEVT, Getrag, Webasto, Magna, BorgWarner, IAC, Plastal med flera.

Branschfördelning
 

ALTEN:s
tjänsteutbud

ALTEN erbjuder olika servicenivåer för att på bästa sätt uppfylla kundens behov