Brake-By-Wire – Daimler

ALTEN fick i uppgift att programmera och testa ett brake-by-wire system för ABS-bromsar. Under detta jobb utvecklades en metod för att verifiera testfallen på ett bättre sätt. I samband med det genomfördes ett forskningsprojekt inom området; automatisk generering av test och testsystem. Daimler stod som huvudprojektledare och bilen testerna utfördes på var en Mercedes Benz SLS AMG.

UTFÖRANDE

Vid en modellbaserad testning finns en stor risk att modellen i systemet inte beter sig som önskat. För att undvika att det sker, och istället säkerställa effektivare och säkrare sätt att testa på, utvecklade konsulter på ALTEN en ny metod.

RESULTAT

Konceptet som tagits fram genererar exekverbara testfall och nödvändig automatisk instrumentering av målsystemet, oavsett om systemet är framtaget eller ännu bara i idéfasen. Vidare medför konceptet möjligheten att verifiera modell och testfall under hela produktlivscykeln.
Metoden sammanställdes i en vetenskaplig rapport och blev i samarbete med ALTEN, MBAT European Project och Mälardalen University Sweden publicerad i ansedda Journal of the ACM.