Beräkning & Simulering

Beräkning & SimuleringLäs mer

Beräkning & simulering

Idag bedrivs allt mer produktutveckling i virtuella miljöer. När datormodeller och simuleringar ersätter prototyper och fysisk testning blir utvecklingscyklerna både kortare och mer kostnadseffektiva. Dessutom blir det möjligt att fånga tekniska fenomen med större precision; något som även underlättar optimeringen av en produkts funktion och livslängd.

ALTEN hjälper ditt företag med analyser och simuleringar av mekaniska system. Vi arbetar både med metod- och produktutveckling och kan bistå med kompetens hela vägen från konceptutveckling över till optimering och verifiering.

Är du behov av kompetens inom Beräkning & Simulering? Kontakta oss!

Eget beräkningscentrumLäs mer

Eget beräkningscentrum

Då många av våra kunder är internationella företag har vi byggt upp ett omfattande beräkningscentrum som även gör det möjligt för oss att leverera lösningar på distans. Exempelvis kan vi åta oss större inhouseuppdrag inom beräkningsdriven produktutveckling, och vid behov fungera som din externa utvecklingsenhet.

Behovsstyrda lösningarLäs mer

Behovsstyrda lösningar

Vår målsättning att alltid ta fram kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade lösningar anpassat för ditt företags specifika behov. Genom att leverera slutsatser och rekommendationer hjälper vi dig genom detta tjänsteområde att driva din produktutveckling framåt, oavsett om uppdraget gäller ett helhetsåtagande eller ett specifikt delmoment i utvecklingscykeln.

KompetensområdenLäs mer

 

 • Aerodynamik
 • CAE Management
 • Endimensionell Systemmodellering
 • Flerfasströmning
 • Hållfasthet
 • Krocksimulering
 • Ljud & vibrationer
 • Motor- och Chassidynamik
 • Skadetålighet
 • Strömning och Dynamik. Exempelvis gällande Hållfasthetsberäkningar´
 • Termiska beräkningar
 • Täthetsanalyser
 • Utmattningsdimensionering
 • Värmeöverföring
Kunder & BranscherLäs mer

Kunder:

ABB, AB Volvo, Aker Subsea, Atlas Copco, FMC Technology, Getrag, GKN Aerospace, Rolls Royce, Scania, Saab, Bombardier, Sandvik, Vattenfall, Vestas, Volvo Aero, Volvo Personvagnar

Branscher:

Fordon, Energi (olja, gas, kärnkraft, vindkraft), Industri och Flyg & Rymd