Coronavirus Covid19 – partnerinformation

2020/03/20

Kära kunder, leverantörer och partners

 

Hela världen påverkas just nu av spridningen av Coronaviruset, både mänskligt och ekonomiskt. Vårt fokus är våra medarbetares välbefinnande och hälsa, vår leverans till våra kunder samt att förhindra smittspridning i samhället.

Vi fortsätter arbeta och leverera kvalitet i våra kunduppdrag och är i tät dialog med våra kunder för att löpande säkra upp att vi tillgodoser de eventuella nya behov som kan uppstå allt eftersom den allmänna situationen förändras. Vi har högsta beredskap för att säkerställa vår fortsatta leverans. Främst har vi säkrat de tekniska förutsättningar som krävs för att våra medarbetare ska kunna arbeta på distans när, och om, så krävs.

För att säkra våra medarbetares hälsa så långt vi kan och bidra till att hålla smittspridningen så låg som möjligt i samhället har vi på ALTEN skapat en beredskapsplan som bl a innefattar följande åtgärder;

  • Uppmanar alla medarbetare att hålla god handhygien.
  • Förstärkt lokalvården på våra kontor.
  • Uppmanar alla medarbetare att stanna hemma om vi är sjuka eller har haft direkt kontakt med någon som har eller misstänks ha Covid-19.
  • Ställer in alla våra nationella och internationella resor och tar möten digitalt istället.
  • Flyttat fram större evenemang tillsvidare.

För att begränsa antalet medarbetare ute i samhället och på våra kontor har vi infört rotationsscheman för alla våra stabsfunktioner. Rotationsschemat är utformat för att säkerställa ett långsiktigt hållbart, risk-minimerat och i rådande situation, fungerande arbetssätt, för vår verksamhet.

Vi på ALTEN följer självklart löpande samhällsutvecklingen och agerar utifrån den information och de riktlinjer som ges av myndigheter, regering och WHO.

Vi finns fortsatt här för er och har en stark tro på att vi tillsammans kommer att klara oss igenom denna unika situation.

We believe in growing together,
Anders Persson, CEO ALTEN Sverige

Share