test-qa

Test och Kvalitetssäkring

Dagens produkter blir alltmer komplexa. Något som i sin tur ställer höga krav på användandet av kvalificerade teststrategier och testmiljöer. Med hjälp av effektiva felsökningar kan produkternas kvalitet och användbarhet säkerställas, med kortare produktionscykler, högre säkerhet och lägre ekonomiska risktaganden som följd.

Inom tjänsteområdet Test och Kvalitetssäkring hjälper vi dig med allt från att utveckla teststrategier, testsystem och testmiljöer över till att erbjuda ledning, kompetensutveckling och utbildning. Våra uppdrag kan handla om resursförstärkning på plats över till hela projektåtaganden och våra konsulter är verksamma i alla faser av produktutvecklingscykeln. Vi är en av de mest kompletta och kunniga leverantörerna i Norden inom vårt verksamhetsområde, och har hjälpt många företag till ökad ekonomisk lönsamhet.

Utvecklar, utbildar och förvaltar

På Alten nöjer vi oss inte med att utveckla våra kunders testsystem och testmiljöer. Vi åtar oss även att förbättra och vidareutveckla befintliga system, att utbilda våra kunder i hur testsystemen ska användas samt att förvalta och ge användarstöd avseende de testmiljöer vi tagit fram. Vårt ramverk för utveckling av testsystem i LabView, TDFrame, säkerställer en bra struktur och arbetssätt, oberoende av vilken hårdvara som valts.

Experter på Agil/Lean Utveckling

Vi är både drivande och delaktiga i att hjälpa våra kunder att introducera eller förbättra sina lättrörliga arbetsprocesser. Ett behov som grundar sig i ett ökat fokus på kvalitet och kundnytta, där produkterna ska fram med kortare ledtider men med bibehållen kvalitet. Inom området erbjuder vi seminarier, workshops, kurser, mentorskap och coaching vid uppstart, genomförande och förfining av de lättrörliga arbetssätten.

Erbjuder oberoende utvärderingar

Våra oberoende granskare kan vid behov göra en genomlysning av hur testarbetet organiserats och bedrivs inom ett projekt eller en organisation. Resultatet blir en beskrivning av nuläget samt förslag till förbättringar på både kort och lång sikt. Vi har en egen väldokumenterad metod för att genomföra audits/granskningar men kan även granska med andra metoder, till exempel TPI.


KompetensområdenTestprocess, teststrategi, testledning, testfallsutveckling, testautomatisering, testsystemutveckling, mätteknik, instrumentstyrning, RF-teknik, utbildning inom test.


YrkesrollerTestare, testledare, testsystemutvecklare, processutvecklare, Scrum-Master.
De flesta av våra testare är ISTQB certifierade på minst grundnivå.


Antal konsulterCirka 50 i Sverige, 700 internationellt.


BranscherTelekom, Bank & Finans, Myndigheter & Förvaltning, Medicinteknik, Fordon och Verkstad.


KunderEricsson, Atlas Copco, Scania, PIAB, Elekta.


ni-logo

Kvalitetssäkring av telematikplattform

Kvalitetsutveckling – Volvo Buss