projektledning

Projektledning

Vi på Alten har en lång erfarenhet av att driva projekt inom flera olika branschområden. Vi har ett stort antal tekniska projektledare med branschspecifik kunskap samt seniora projektledare som kan leda större projekt eller program.

En av de viktigaste framgångsfaktorerna i projektarbete är att hitta rätt ledare till rätt projekt. Vi har idag över 150 projektledare med erfarenhet från såväl små och medelstora företag till stora multinationella organisationer. De är helt enkelt experter på projektledning och deras engagemang smittar av sig!

Vi jobbar gärna med Agila metoder och många av våra medarbetare har lång erfarenhet av Agil utveckling och produktframtagning.

Låt oss vara med och vidareutveckla er projektmiljö! Vår breda erfarenhetsbank från många genomförda projekt inom en mängd olika områden, gör det möjligt för oss att hjälpa er att ta fram och vidareutveckla de projektmodeller, processer, rutiner och verktyg ni idag använder.

Genom kombinationen kvalificerad Projektledning, Agil expertis och våra kompetenta och erfarna konsulter kan vi ta hand om hela projekt, tillsätta vissa nyckelroller eller effektivisera en hel projektverksamhet! Vår utbildningsverksamhet, Alten Training, erbjuder även kurser och workshops inom projektledning. Vi jobbar även med coachen av våra kunders projektledare, i Agila metoder såväl som traditionella. Vår styrka ligger i att hjälpa våra kunder att implementera Agila metoder.

Tjänster

Project Management, ”Doing things the right way”. Vi kan erbjuda stöd, coaching, processer eller enskilda mycket duktiga certifierade projektledare.
Program Management, ”Doing things in the right order”. Vi hjälper till att sätta upp eller coacha pågående Program. Vi kan också tillhandahålla rutinerade Programledare.
Portfolio Management, ”Doing the right things”. Vi hjälper till att sätt upp en effektiv portföljhantering som kommer att innebära att projektens nyttovärde och risker hanteras och övervakas. Våra konsulter har lång erfarenhet av att arbeta med stora, komplexa portföljer.
PMO (Project Management Office) Management, “Doing it all with Right Teams (integrating Portfolio, Projects and Programs)”.
Vi kan stötta, vidareutveckla, förbättra ert existerande PMO.
Vi kan hjälpa er starta upp ett PMO i er organisation.
Vi kan bemanna och köra ett PMO åt er.
Våra konsulter har erfarenhet av att leda PMOer i stora organisationer och i stora program
Förstudier, utredningar, ”Task-forces”. Vi nyttjar vår bredd och expertis för att snabbt kartlägga, analysera och ge ett eller flera lösningsförslag.
Coaching, mentoring. Vi stöttar våra team och enskilda konsulter med all den expertis, erfarenhet och kompetens vi har inom Alten för att säkerställa största möjliga kundnytta.