elektronik

Elektronik- och Mjukvaruutveckling

Inbyggda system är en förutsättning för många av de snabba tekniska framsteg vi ser omkring oss. Självbromsande fordon och kommunikationslänkar i mobilbasstationer är bara två exempel på de oändliga möjligheter systemen skapar. Då tekniken blir alltmer avancerad behöver många företag idag hjälp att lösa de utmaningar de ställs inför.

Inom tjänsteområdet Elektronik och Mjukvaruutveckling arbetar vi på Alten med att utveckla inbyggda system. Det handlar om elektronik och mjukvara som är en integrerad del i en produkt och som har en specifik uppgift. Med utgångspunkt i ditt företags utmaning arbetar vi fram förslag och lösningar som förverkligar visioner. Tack vare vår gedigna erfarenhet kan vi se till att världsledande företag behåller sin position på marknaden, helt oberoende av vilken bransch de verkar inom.

Egen utvecklingsavdelning

Våra konsulters kunskapsbredd gör att vi kan hjälpa till under samtliga faser i ett utvecklingsprojekt. En del av utvecklingsarbetet utförs på plats hos kund, men på grund av allt fler helhetsåtaganden har vi byggt upp en egen utvecklingsavdelning inhouse med sex tvärfunktionella utvecklingsteam. Dessa jobbar agilt, vilket innebär att vi levererar regelbundet, är flexibla och snabbt kan hantera upp- respektive nedtrappningar i ett projekt.

Utbildar och kvalitetssäkrar

Införandet av nya processer och teknologier kräver att människor kan använda dem på det sätt som är tänkt. För att maximera nyttan erbjuder vi därför coachning och utbildning inom våra expertområden. Vi hjälper vid behov även till med test-och kvalitetssäkring, där vi utvecklar testsystem och miljöer som automatiserar testförfarandet.


KompetensområdenPCB schema och layout, Komponentval, FPGA/ASIC, DSP, Kravställning, Systemering, Simulering, Modellering, UML, Byggsystem, Assembler, C/C++, Java, RTOS, Embedded LINUX, Script, Kommunikationsprotokoll, CAN, LIN, Flexray, AUTOSAR, Matlab/Simulink, Targetlink, Testledning, Testexekvering, Mentorskap, Strategiarbete, Kravhantering, Integrationsarbete, CM, Hårdvarutest, Miljöprovning, Granskningar, Testsystemutveckling, Agilametoder, Projektledning


YrkesområdenElektronikkonstruktörer, mjukvaruutvecklare, systemering, kravställare, projektledare, test- och kvalitetssäkrare.


Antal konsulterCirka 300 i Sverige


BranscherTelecom, Automotive, Medtech, Defence & Aerospace, Energy.


KunderEricsson AB, Volvo AB, Scania, Volvo Car Corporation, Saab AB, Autoliv, Bombardier, Nokia, Motorola, Alcatel, Samsung, Sony, Atlas Copco, AssaAbloy, Maquet, Motorola och Gambro.

Uppdatering av reservdelsdatabas

Utveckling av SIL-klassade produkter för Consilium

Testrigg för pneumatiska lyftblock

Styrsystem för diskmaskiner

Simuleringsverktyg för LTE

Styrsystem för mjölkkyltankar