Telecom

Alten Sverige har lång erfarenhet inom telecombranschen och är sedan 1995 leverantör till Ericsson. Med vår internationella närvaro kan vi erbjuda närmare 1000 konsulter, varav 150 har sin bas på något av våra kontor i Skandinavien.

Inom området Telecom utvecklar och levererar vi kompetens till mobil-och fastnätsoperatörer, samt till kunder som producerar och säljer komponenter och produkter. Vårt tjänsteutbud är omfattande med bred och djup kompetens inom allt från hårdvaru-och elektronikutveckling över till inbyggda system, applikationsutveckling samt test- och kvalitetssäkring.

Vi ansvarar för såväl utveckling som drift och vidareutveckling av avancerade testsystem, där vi använder både kommersiella testplattformar, instrumentering samt egenutvecklade komponenter.

Ett annat område där vi är duktiga är utveckling och verifiering av mjukvara på systemnivå, bland annat till radiobasstationer och andra noder i radionäten.

På operatörssidan arbetar vi med utvecklingen av webbaserade tjänster till telefoni och bredband, såsom digital-TV.

Verksamhetsområden

Utrustning av mobila 4G-nätverk och snabba optiska nätverk, drift och underhåll av mobila nät samt utveckling av webbaserade tjänster för telefoni och bredband.

Specialistkompetenser

Design, Konstruktion, Inbyggda System, Test & Verifiering, Kravställning och Projektledning.

Stora kunder

Ericsson, ST Ericsson, Wind River, Transmode, Ascom.