spraycan-230361-1141x416

Verifiering av droppegenskaper med CFDBeräkning och Simulering

Denna CFD-metod (Computational Fluid Dynamics) kan användas för att undersöka droppegenskaper hos en mängd olika spraytyper, exempelvis ureadosering, bränsleinjektion och inhalatorer.

Normalt används denna typ av simulering för att verifiera och kalibrera droppegenskaper för vidare användning i helmodellsimulering där hänsyn tas till omgivande geometri. Tillämpningar kan vara till exempel ureadosering i ett komplett avgassystem, och bränsleinsprutning med insugsportar.

refcase-simulering2-copy

UTFÖRANDE

Med hjälp av CFD kan man verifiera och studera droppegenskaper utan en påverkan av förångning från varma gaser och geometriska flödesberoenden.
Randvillkor för denna typ av simulering kan vara:

  • Dropp-PDF (probability density function)
  • onvinklar för sprayen
  • Utgångshastighet
  • Typ av spraykon
  • Omgivningstemperatur och temperatur på spraymediet (för kunna ta hänsyn till eventuell förångning)
  • Eventuell geometri vid testet.

RESULTAT

Denna typ av simulering kan till exempel användas för att verifiera droppegenskaper för att simulera ureafördelning i avgassystem och extern HC-dosering.
Metoden kan även användas för att studera dysgeometri och dess inverkan på sprayen.

Beräkning och Simulering

Idag bedrivs allt mer produktutveckling i virtuella miljöer. När datormodeller och simuleringar ersätter prototyper och fysisk testning blir utvecklingscyklerna både kortare och mer kostnadseffektiva. Dessutom blir det möjligt att fånga tekniska fenomen med större precision; något som även underlättar optimeringen av en produkts funktion och livslängd.