consilium-1600x610-191054-1141x416

Utveckling av SIL-klassade produkter för ConsiliumElektronik- och Mjukvaruutveckling - Consilium

Consilium är ett internationellt företag som verkar inom gas- och brandsäkerhet. Consilium har system anpassade för marint bruk, för transportsystem, fasta säkerhetsanläggningar och för byggnader. Alten fick ett nytt projekt för Consilium där vi utvecklar SIL-klassade produkter kombinerat med införande av nya processer, nya verktyg och ny utvecklingsmiljö.

UTFÖRANDE

Utvecklingsarbetet med att ta fram nya SIL-klassade produkter innebär kortdesign, processutveckling, uppsättning av utvecklingsmiljö och utbildning och guidning i nya verktyg. SIL står för Safety Integrity Level och är ett mått på ett säkerhetssystems prestanda. SIL-klassningen utförs med hjälp av LOPA (Layers Of Protection Analysis), där man testar systemet både via kontroll och pragmatiska tester. En SIL-klassificering utförs på ett helt system, individuella produkter eller komponenter kan inte SIL-klassificeras.

RESULTAT

Alten började med en driven konsult hos Consilium vilket ledde till fler och 3 månader senare hade Alten totalt 6 konsulter engagerade hos kunden i olika former. Vid färdig SIL-klassning så uppfyller systemen European Functional Safety standards baserat på IEC EN 61508. Produktutvecklingen och processarbetet på Consilium har tagit stora kliv framåt i och med Altens involvering och bl.a. har kompetensen inom specialverktyget Altium höjts kraftigt hos kunden.

boatraillifebuoy

Elektronik- och Mjukvaruutveckling

Inbyggda system är en förutsättning för många av de snabba tekniska framsteg vi ser omkring oss. Självbromsande fordon och kommunikationslänkar i mobilbasstationer är bara två exempel på de oändliga möjligheter systemen skapar. Då tekniken blir alltmer avancerad behöver många företag idag hjälp att lösa de utmaningar de ställs inför.