scania1600x610-176568-1141x416

Uppdatering av reservdelsdatabasElektronik- och Mjukvaruutveckling - Scania

Alten fick i uppdrag att uppdatera hela reservdelsdatabasen för ingående artiklar tillhörande fördelningsväxellådorna på Scania. Allt från att strukturera artiklarna till att ha ett färdigt ritningsunderlag för alla växellådsvarianterna.

UTFÖRANDE

Altens konsult gjorde en research på en rad olika program och hittade tillslut lösningen genom att konvertera pdf:en till i första hand jpg bilder och till slut till dwg ritningar som gick att använda i Catia och på så sätt kunde ritningsunderlag tas fram. Efter mycket arbete med att importera filer och tabeller kunde projektet gå till 4:4 (slutgiltig status) och anses som klart från gruppen.

RESULTAT

Resultatet blev en komplett databas innehållande allt CAD-materialet i ombett filformat, som fler användare fick tillgång till då pappersversionen försvann. 100 artiklar publicerades i Engineering change orders (ECO), ett program som används för att göra ändringar i komponenter, sammansättningar eller dokument såsom processer och arbetsinstruktioner. 60 Catia ritningar levererades. Lösningen gjorde att Scania fick en mer effektiv och kostnadseffektiv reservdelsdatabas.

database1

Elektronik- och Mjukvaruutveckling

Inbyggda system är en förutsättning för många av de snabba tekniska framsteg vi ser omkring oss. Självbromsande fordon och kommunikationslänkar i mobilbasstationer är bara två exempel på de oändliga möjligheter systemen skapar. Då tekniken blir alltmer avancerad behöver många företag idag hjälp att lösa de utmaningar de ställs inför.