riggcopco-top

Testrigg för pneumatiska lyftblockElektronik- och Mjukvaruutveckling - Produktutveckling Mekanik - Atlas Copco

Atlas Copco har beslutat att ersätta dagens testutrustning av pneumatiska lyftblock med en nyutvecklad modern testrigg. Testriggen är placerad i Atlas Copcos produktionsanläggning i Skara.

UTFÖRANDE

Arbetspaketet innehåller både utveckling av testmjukvaran (LabVIEW) och mekaniken samt projektledning. Uppdraget gick ut på att ta fram en testrigg för Atlas Copcos pneumatiska lyftblock att ersätta den befintliga testriggen i Skaraverken. Dagens testrigg var en bjässe från 1979 som sträcker sig över två våningar. Alten har utvecklat, byggt och certifierat en ny testrigg som möter dagens krav på säkerhet, noggrannhet och användarvänlighet.

En utmaning var att skapa en rigg som klarar av att mäta fem olika typer av pneumatiska lyftblock där det minsta ska lyfta 125kg, och det största 1500kg. Då varje lyftblock ska testas på 100% och 125% belastning så krävs tio olika viktalternativ. Med en förväntad lyfthöjd på 2,6 meter så skapades ett fem meter högt viktmagasin som styrs automatiskt från operatörsterminalen utifrån vald testprodukt.

Stor kraft har lagts vid användarvänlighet där flera manuella moment har ersatts med automatik, och de manuella moment som återstår sker i bekväm arbetshöjd. Testriggen är även kapslad för att nå en godkänd ljudnivå.

Testriggen har nyutvecklad testmjukvara som styrs från operatörsterminalen (pekskärm). Alla testsekvenserna utförs automatiskt utifrån testobjektets id.

Alten har haft totalentreprenaden och även tagit ansvar för inköp, CE-märkning, produktion och montering av riggen.

RESULTAT

Testriggen var på plats i Maj 2014 och vi mötte tidplanen.

riggcopco-2

Elektronik- och Mjukvaruutveckling

Inbyggda system är en förutsättning för många av de snabba tekniska framsteg vi ser omkring oss. Självbromsande fordon och kommunikationslänkar i mobilbasstationer är bara två exempel på de oändliga möjligheter systemen skapar. Då tekniken blir alltmer avancerad behöver många företag idag hjälp att lösa de utmaningar de ställs inför.

Produktutveckling Mekanik

Idag bedrivs allt mer produktutveckling i virtuella miljöer. När datormodeller och simuleringar ersätter prototyper och fysisk testning blir utvecklingscyklerna både kortare och mer kostnadseffektiva. Dessutom blir det möjligt att fånga tekniska fenomen med större precision; något som även underlättar optimeringen av en produkts funktion och livslängd.