case-diskmaskin-1600-226605-1141x416

Styrsystem för diskmaskinerElektronik- och Mjukvaruutveckling - Wexiödisk

Kunden är en ledande tillverkare av diskmaskiner för professionella tillämpningar såsom storkök, restauranger och flygplatser. Den existerande lösningen bestod av separat mjukvara för varje diskmaskinsmodell, byggd på förlegad teknik och underhållen av en ensam utvecklare – en situation som gjorde kunden oerhört sårbar. Man hade dessutom svårt att lägga till ny funktionalitet såsom nätverksanslutning etc.

UTFÖRANDE

Altens lösning var att utveckla en gemensam plattform som passar för alla företagets produkter. Den byggdes på ett etablerat realtidsoperativsystem och med ett avancerat verktyg för grafisk modellering av tillståndsmaskiner, något som kan ge kunden förståelse för sitt styrsystem utan egna programmeringskunskaper. Andra funktioner är parameterhantering, automatiserat testsystem, web-server, prestandaövervakning, fjärranslutning, SW-uppgradering , statistikinsamling, loggning m m.

RESULTAT

Kunden har idag en flexibel hård- och mjukvaruplattform som kan skala från små till stora system och hålla takten med ett växande produktutbud. Sedan systemet togs fram har Alten fått förtroendet att sköta all vidare utveckling och är den naturliga partnern för framtida projekt.

Elektronik- och Mjukvaruutveckling

Inbyggda system är en förutsättning för många av de snabba tekniska framsteg vi ser omkring oss. Självbromsande fordon och kommunikationslänkar i mobilbasstationer är bara två exempel på de oändliga möjligheter systemen skapar. Då tekniken blir alltmer avancerad behöver många företag idag hjälp att lösa de utmaningar de ställs inför.