case-lte-1600-226609-1141x416

Simuleringsverktyg för LTEElektronik- och Mjukvaruutveckling

För att kunna utföra lasttester i det då framtida mobiltelefonnätet -4G utvecklade kunden först ett eget verktyg för att simulera cellkartor, förflyttning mellan celler med mobiler i trafik samt datatrafik, FTP och streaming. I takt med att utvecklingen av 4G (LTE) kom ikapp följde även kommersiella verktyg för simulering och utveckling och kunden beslutade sig för ett av dessa som det primära verktyget för simulering av mobiltelefonnätet. Det kommersiella verktyget behövde kompletteras med funktioner för att fullödigt ersätta det egenutvecklade verktyget, vars betydelse därmed minskade i motsvarande takt för att slutligen fasas ut. Detta påverkade de investeringar som behövde göras i det egenutvecklade verktyget, som fortsatt var det viktigaste verktyget under ett antal år.

UTFÖRANDE

Kunden lägger ut uppdraget att underhålla det egenutvecklade verktyget i en entreprenad och kan därmed ta bort alla sina egen personal som därmed helt kan fokusera på framtidens teknikutveckling inom huvudområdet. Alten, tillsammans med en partner, tar över alla roller som innehavts av kunden. Alten fortsätter att implementera nya funktioner och prestanda samt står för support, underhåll och leverans. Allt arbete skedde i Altens lokaler som var integrerade med kundens infrastruktur.

RESULTAT

Alten erbjöd kunden en flexibilitet och en kostnadseffektiv lösning som var nödvändig för att göra teknikskiftet. Kunden hade hela tiden möjlighet att öka eller minska åtagandet inom uppdraget och nya delmoment kunde läggas till eller tas bort i och uppdragsspecifikationen. Detta gav kunden möjlighet att helt fokusera på intrimning av det kommersiella verktyget med visshet i att det beprövade verktyget var fortsatt konkurrenskraftigt vad gällde prestanda och funktion, oavsett hur kravbild eller tidplaner förändrades.

Elektronik- och Mjukvaruutveckling

Inbyggda system är en förutsättning för många av de snabba tekniska framsteg vi ser omkring oss. Självbromsande fordon och kommunikationslänkar i mobilbasstationer är bara två exempel på de oändliga möjligheter systemen skapar. Då tekniken blir alltmer avancerad behöver många företag idag hjälp att lösa de utmaningar de ställs inför.