generatingyourelectricity-258619-1141x416

Säkring av kärnkraftverk i FrankrikeProcessdesign och Anläggningskonstruktion - EDF

Alten driver tillsammans med kund projektet DUS (Diesels D’ultime Secours). Slutkunden är EDF i Frankrike som har till uppgift att säkra Franska kärnkraftverk mot katastrofer liknande det som hände Fukushima, Japan. Kort sagt är det att försäkra sig om extern kraft för att alltid kunna styra kraftverket.

Vår kund levererar kylutrustningen till dieslarna som förser verket med reservkraft. Kunden har genomfört detta tidigare till flera kärnkraftverk i Europa.

smallsite

UTFÖRANDE

I första fasen skapas dokumentationen där vi visar slutkunden att vi har kompetens och kunskap att kan bygga och leverera just den utrustning de önskar utifrån de specifikationer de angivit. Vi förmedlar om det finns avvikelser som kan accepteras. I denna fas arbetar man även mycket med leverantörerna, för att försäkra sig om att processer och rutiner fungerar. En mycket viktig del då inspektörer från slutkund kommer att granska deras arbete vid tillverkningen. Detta kan vara svårt då tillverkningen kan ligga ett helt år fram i tiden.

Andra fasen är kvalificeringen, i den fasen bevisar vi genom beräkningar och tester det vi visat i dokumentationsform i förstudien.

I denna fas genomförs bland annat detaljerad strukturell verifiering gäller vindlaster, snö, hagel, diverse projektiler (från explosioner) till jordbävningsberäkningar.

Tredje fasen är produktionsfasen. Under byggtiden har man vittnespunkter från EDF. Dvs. man får stoppa arbetet tills de är på plats och kan bevittna hur man sätter ihop eller testar en delkomponent. Detta är en långdragen process även med en mycket bra planering. Men ytterst viktig för en godkänd slutleverans.

seaview

RESULTAT

Alten levererar en komplett lösning som inkluderar projektledning, dokumentation och strukturell verifiering.

Process och Anläggning

De ökande kraven inom områden som miljö och säkerhet innebär stora utmaningar för dagens process-och kraftproduktionsanläggningar. Processtekniskt attraktiva lösningar måste hela tiden kombineras med ett högt säkerhetstänkande, både gällande anläggnings-och personsäkerhet. Det gäller därför att vara framsynt och hela tiden arbeta i framkant.