header-243550-1141x416

Manualer för Husqvarna ConstructionDesign och Visualisering - Husqvarna Construction

Husqvarna Construction Products är en stor kund till Alten inom många områden. I detta pågående projekt vill Husqvarna Construction Products ha hjälp med att utveckla nya manualer, där de går ifrån det tidigare fotograferade materialet till tydligare linjeteckningar. För att skapa långa kundrelationer är det viktigt att samma kärnvärden förmedlas genom manualerna som i handhavandet av Husqvarnas produkter.

liten-bild

Utförande

Alten sitter med fem konsulter både inhouse och ute hos kund som främst jobbar med konstruktion, manualskrivning samt app-utveckling bland annat. I detta projekt ligger hela fokus på att utveckla och förenkla manualerna från första till sista sidan. Manualerna är både digitala och analoga beroende på användare.

Resultat

Alten har på 1 år gått från en printad PDF på 1 produkt till 17 produkter, 2 nya anställda, Ipad-app utveckling ihop med andra avdelningar på Alten så som system- och applikationsutveckling, interaktiva hjälpmedel till felsökning, nya reservdelslistor och en rad annat.

Detta tack vare lyhördhet och bra relationer till kunden.

Design och Visualisering

Design och visualisering spelar en avgörande roll för att stärka ett företags varumärke och konkurrenskraft. Med hjälp av illustrativt och pedagogiskt marknadsmaterial ökar förståelsen och träffytan för den produkt eller tjänst som ska säljas. Allt fler företag väljer därför att även pre-visualisera sina produkter eller tjänster så att de kan kommuniceras under hela utvecklingscykeln.

Arkitekturvisualisering