bussrefcaseheader-176556-1141x416

Kvalitetsutveckling – Volvo BussTest och Kvalitetssäkring - Volvo Buss

Alten har ett långvarigt samarbete med Volvo Bussar där vi har flera konsulter som jobbar med kvalitet. QJ, Quality Journal, är en projektform där marknadsrapporter ligger till grund för att åtgärda ett kvalitetsproblem. Dessa projekt omfattar samtliga delar av bussen. Från motor och växellåda till inredningsdetaljer och elektronik. Protus-rapporter är en enklare form av projekt som oftast påverkar produktion, men även dessa bidrar starkt till höjd kvalitet.

UTFÖRANDE

QJ-projekten utförs med tydligt fokus på kort ledtid och konstant höjd kvalitet på produkterna över max 170 dagar. Detta är ett alltid lika aktuellt projekt som håller flera konsulter och anställda sysselsatta. Projektet fokuserar på att hela tiden effektivisera och kvalitetssäkra bussarna och sker inom alla områden.

RESULTAT

Ständiga kvalitetsförbättringar sker på samtliga Volvos bussar. Säkerheten höjs kontinuerligt och är alltid i fokus tillsammans med kvalitet och tillförlitlighet. QJ-projekten har högsta prioritet på AB Volvo och det pågår ungefär 100 projekt samtidigt.

kvalitetbussblacknwhite

Test och Kvalitetssäkring

Dagens produkter blir alltmer komplexa. Något som i sin tur ställer höga krav på användandet av kvalificerade teststrategier och testmiljöer. Med hjälp av effektiva felsökningar kan produkternas kvalitet och användbarhet säkerställas, med kortare produktionscykler, högre säkerhet och lägre ekonomiska risktaganden som följd.