case-telematik-1600-226683-1141x416

Kvalitetssäkring av telematikplattformTest och Kvalitetssäkring - Actia

Kunden är en underleverantör inom automotive-sektorn, som präglas av mycket höga krav på tillförlitlighet och kvalitet. Produkten är en telematikplattform inriktad på ”Connected Safety”. Systemet är komplext med över 700 000 rader kod bara i plattformslagret.

Konkreta brister var:

  • Dålig testtäckning
  • Bristande dokumentation
  • Opålitliga testresultat
  • Uppfyllde ej MISRA C (mjukvarustandard för Automotive)

UTFÖRANDE

Alten erbjöd ett kvalitetshöjande arbetspaket som genomfördes i våra lokaler. Att utföra projektet hos Alten såg både vi och kunden som viktigt för att kunna utföra arbetet effektivt.

Arbetspaketet innehöll manuell och verktygsbaserad (QAC) kodgranskning, testfallsutveckling samt dokumentation. Dokumentationen bestod av systemdesign, Doxygen-kommentarer samt granskningsprotokoll. Koden korrigerades för att uppfulla MISRA C reglerna.

RESULTAT

Vår kund kunde till sina kunder leverera en produkt med förhöjd och dokumenterad kvalitet. Vidare fick kunden en mycket stabil plattform att använda till kommande applikationsprojekt.

Test och Kvalitetssäkring

Dagens produkter blir alltmer komplexa. Något som i sin tur ställer höga krav på användandet av kvalificerade teststrategier och testmiljöer. Med hjälp av effektiva felsökningar kan produkternas kvalitet och användbarhet säkerställas, med kortare produktionscykler, högre säkerhet och lägre ekonomiska risktaganden som följd.