husqvarnasawhero1600x610-176554-1141x416

Kostnadseffektiva och användarvänliga manualerDesign och Visualisering - Husqvarna Construction

Målet med projektet var att förbättra igenkänningen mellan produkter och göra manualerna tydligare och mer användarvänliga. CAD-bilder används istället för foton, vilket skapar en smidigare process och en lägre kostnad, samtidigt som det blir tydligare schematiska bilder. Man ville även underlätta uppdateringen av manualerna efter förändring av produkten samt förändringar av reparationernas tillvägagångssätt.

UTFÖRANDE

Alten valde att överge fotografier tagna i studio och använde Husqvarnas befintliga CAD-material. Då vi på detta sätt inte hade fysiska eller logistiska begränsningar var det lättare att illustrera komplicerade moment med tunga eller skrymmande detaljer. Alten kunde sedan generera (vektoriserade) linjeteckningar vilket gjorde det lättare att lyfta fram de detaljer som skulle ligga i fokus, på ett naturligt sätt integrera pilar och förflyttning för att ännu mer öka tydligheten.

För att illustrera mer krävande servicemoment skapades animationer där användaren kan stega sig fram och steg för steg följa momenten på sin dator eller läsplatta.

RESULTAT

Samtliga nya produkter som Husqvarna Construction lanserar använder nu det här utseendet för sina manualer som blivit en standard. Arbetet pågår även att uppdatera äldre produkters manualer för att på sikt kunna få samma utseende över samtliga produktfamiljer.

Vi har även tagit fram ett helt nytt sätt att felsöka produkterna interaktivt. Det nya tillvägagångssättet är uppbyggt kring en serie frågor istället för det traditionella instruktionerna som används tidigare. Detta material kommer även användas till utbildning av tekniker samt vara en faktor när uppdateringar av befintliga produkter ska tas fram.

husqvarnasawservice1600x1067-1024x682 husqvarnasawtools1600x1486-1024x951

Design och Visualisering

Design och visualisering spelar en avgörande roll för att stärka ett företags varumärke och konkurrenskraft. Med hjälp av illustrativt och pedagogiskt marknadsmaterial ökar förståelsen och träffytan för den produkt eller tjänst som ska säljas. Allt fler företag väljer därför att även pre-visualisera sina produkter eller tjänster så att de kan kommuniceras under hela utvecklingscykeln.