fortumhero1600x610-176546-1141x416

Fortex InstallerSystem- och Applikationsutveckling - Fortum

Målet med projektet var att förbättra samt öka kundnöjdheten och minska den manuella hanteringen. Detta genom att erbjuda möjligheten att både registrera ärenden samt följa dess status via webben. De aktörer som använder tjänsterna är både befintliga och nya distributionskunder samt elinstallatörer.

UTFÖRANDE

För att uppnå projektets mål arbetade man med ett agilt angreppssätt anpassat gentemot kundens egna processer och projektorganisationen. Vid behov har man också innan projektstarten arbetat tillsammans med kund, på plats hos kund eller i Altens lokaler, med mindre förstudie för att på så sätt ringa in grundscoopet. Projekten delades in i iterationer på mellan 2 – 3 veckor per iteration där varje iteration avslutades med leverans till test och med en demo för kunden. Leverans till produktion gjordes först i slutfasen av projektet.

Webbapplikationerna byggdes i huvudsak i Java med Spring MVC och WebFlow.

RESULTAT

Resultatet är ett webbsystem som ger möjligheter för kunder till självbetjäning och uppföljning av ärenden via webben med minskad manuell hantering, snabbare handläggning, minskad ledtid och samtidig ökad kvalitet på inkommande ärenden.

fortumscreens720x384

System- och Applikationsutveckling

Vi blir mer och mer uppkopplade. För våra kunder innebär det nya möjligheter med mobila lösningar och olika webb-baserade system som effektiviserar deras verksamhet och affärer. Dessa nya lösningar behöver ofta byggas mot och integreras med befintliga system för att ta tillvara och uppfylla verksamhetens behov.