sggstillbildref-200142-1141x416

Film till Smart Grid GotlandDesign och Visualisering - Smart Grid Gotland

Smart Grid Gotland är ett visionärt utvecklingsprojekt som syftar till att integrera mer förnyelsebar el i elnätet. Projektet drivs gemensamt av ett antal stora aktörer inom den svenska energibranschen. Man ville öka kännedomen om Smart Grid Gotland hos en stor målgrupp & på ett enkelt och tydligt sätt visualisera ett mycket komplext projekt.

UTFÖRANDE

Alten förslog att producera en informationsfilm om projektet, dels för att så tydligt och pedagogiskt som möjligt kunna beskriva projektets grundmekanismer utan komplicerande detaljer och dels för att underlätta spridningen av informationen via alla aktörers webbsidor samt sociala media. Målet var också att göra en film som lyfte projektet rent visuellt till ett modernare uttryck. Då vi har all nödvändig kompetens in-house kunde vi leverera från storyboard- och manusarbete till 3D, efterbearbetning och ljudsättning.

RESULTAT

Informationsfilmen för Smart Grid Gotland visar på ett pedagogiskt sätt de utmaningar och lösningar som finns när mer förnyelsebar el ska integreras i elnäten. Filmen hade premiär på Almedalsveckan 2014.

Design och Visualisering

Design och visualisering spelar en avgörande roll för att stärka ett företags varumärke och konkurrenskraft. Med hjälp av illustrativt och pedagogiskt marknadsmaterial ökar förståelsen och träffytan för den produkt eller tjänst som ska säljas. Allt fler företag väljer därför att även pre-visualisera sina produkter eller tjänster så att de kan kommuniceras under hela utvecklingscykeln.