volvod81600x610-191133-1141x416

Definition av dagens emissionskravProduktutveckling Mekanik - Volvo Trucks

Volvo lastvagnar är en av de främsta lastbilstillverkarna i världen. För att kunna konkurrera på högsta nivå måste all utveckling ligga i framkant och självklart måste alla lagkrav mötas. Ett flertal resurskonsulter på plats har jobbat med Euro 6-projektet som definierar dagens emissionskrav.

Euro 6 är obligatoriskt för alla nya, tunga lastbilar fr.o.m. den 1 januari 2014.

UTFÖRANDE

Altens uppdrag var att utveckla motorer och avgashantering så att Volvos lastbilar möter Euro 6-kraven. De nya Euro 6-kraven är extremt strikta; NOX skulle minskas med nära 80 %, och partiklar skulle minskas med 50 %.

Alten deltog aktivt i projekten med kompetenser från projektledning till konstruktion och verifiering. Med vår stora kompetens inom motorutveckling så har Alten levererat skillnad inom både hårdvaru- och mjukvarukonstruktion.

Bland annat arbetade Altens projektledare Jenny Bengtsdotter med byggnationen av de nya motorerna i Skövde och Vénissieux.

– Tidplanen för ”industrial build” var pressad. Genom stort engagemang och ansvarstagande lyckades teamet möta byggnationsstart. Feedback från kund – ”You made a difference and it was not small”.

d13euro6howitworks

RESULTAT

Volvo D13 för Euro 6 är baserad på Volvos beprövade Euro 5-motor. Precis som denna är den nya motorn en rak sexa med enhetsinsprutare och katalytisk avgasrening (SCR).

För att möta de nya emissionskraven används dessutom avgasåterföring (EGR) och dieselpartikelfilter (DPF), lösningar som Volvo Lastvagnar sedan flera år använder i USA och Japan. Jämfört med Euro 5 sänks utsläppen av kväveoxider med 77 procent, medan partikelutsläppen halveras.

thumbxrdb720

Produktutveckling Mekanik

Idag bedrivs allt mer produktutveckling i virtuella miljöer. När datormodeller och simuleringar ersätter prototyper och fysisk testning blir utvecklingscyklerna både kortare och mer kostnadseffektiva. Dessutom blir det möjligt att fånga tekniska fenomen med större precision; något som även underlättar optimeringen av en produkts funktion och livslängd.