4ansvardkok6kpxrefcase2-225251-1141x416

ArkitekturvisualiseringDesign och Visualisering - Green Village

Green Village är ett boendekoncept där den som boende har satts i första rummet tillsammans med hållbarhet, miljö och design i ett unikt samarbete med naturens egna krafter. Altens visualiseringsavdelning har gjort visualisering interiört och exteriört av de då obyggda husen, för att skapa en bild av de kommande huset för intressenter.

4ansbadrum3kpx01

Utförande

Alten Design och Visualisering modellerade utifrån kundens planlösningar upp rum och hela lägenheter, la på material efter kundens önskemål på golv, väggar och ytor. Planlösningen var satt, men interiört hade Altens designavdelning fria händer att inreda för att skapa en stil som passade de olika målgrupper Green Village riktade sig till. Arbetet skedde parallellt mellan en CGI artist och en industridesigner.

4anssovrum3kpx01

Resultat

Slutresultatet är ett antal interiöra bilder, så tydliga att ingen förklarande text eller tal behövs, för att användas i bostadsannonser visade på Hemnet med flera forum.

Bilderna publicerades brett på både hemsidor och i bostadsannonser och ökade intresset avsevärt för Green Villages lägenheter i Surte.

Byggandet av dessa hus pågår i detta nu.

Design och Visualisering

Design och visualisering spelar en avgörande roll för att stärka ett företags varumärke och konkurrenskraft. Med hjälp av illustrativt och pedagogiskt marknadsmaterial ökar förståelsen och träffytan för den produkt eller tjänst som ska säljas. Allt fler företag väljer därför att även pre-visualisera sina produkter eller tjänster så att de kan kommuniceras under hela utvecklingscykeln.

Manualer för Husqvarna Construction