torkh1hero1600x610-176518-1141x416

3D-modellering av SCA dispenserDesign och Visualisering - SCA

SCA ville gå ifrån produktfotografering till deras undervisningsmaterial, då detta medför höga kostnader och minskade möjligheterna för förändring i utvecklingsfasen. Man valde istället att använda sig utav befintligt CAD-material för att skapa datagenererade bilder för att på så sätt höja kvaliteten. Tack vare detta minskar kostnaderna och undervisningsmaterialet kan tas fram i ett tidigare skede.

UTFÖRANDE

Alten Design och Visualisering modellerade utifrån kundens CAD-underlag upp en animation i en digital miljö, som visade precis samma instruktioner som den tidigare analoga förlagan. Då arbetet numer görs i en dator, är man inte längre låst till fysiska begränsningar, utan kan visa fler steg av monteringen samtidigt. Vilket i sin tur ger kortare ledtider och mer flexibilitet för förändring av produkten i ett tidigt skede.

RESULTAT

Slutresultatet är ett antal animationer, så tydliga att ingen förklarande text eller tal behövs, då materialet ska användas i flera länder. De olika animationerna hittar man smidigt via en QR-kod som sitter på respektive produkt. Detta ökade användarvänligheten för såväl säljare som brukare, och skapar ett mervärde för dessa.

torkh1sketch720x384

Design och Visualisering

Design och visualisering spelar en avgörande roll för att stärka ett företags varumärke och konkurrenskraft. Med hjälp av illustrativt och pedagogiskt marknadsmaterial ökar förståelsen och träffytan för den produkt eller tjänst som ska säljas. Allt fler företag väljer därför att även pre-visualisera sina produkter eller tjänster så att de kan kommuniceras under hela utvecklingscykeln.