Vårt sociala engagemang

Engagemang är ett av Altens kärnvärden. För oss sträcker sig detta ännu längre än de världsledande lösningar vi kan leverera till våra kunder. Vi vill även engagera oss i vår omvärld och åstadkomma positiva förändringar, både för miljön och för utsatta människor i olika delar av världen.

CWCN – Vår skola i Nepal

I februari 2002 startade vi Child Watabaran Center Nepal (CWCN) – en skola för gatubarn i Kathmandu. Syftet med skolan är att erbjuda gatubarn möjligheten att välja ett annat liv än det på gatan och att återföra dem till ett normalt liv i samhället.

Sedan skolan startades har många elever hunnit ta det stora klivet till att leva och försörja sig själva. För närvarande har vi 60 utbildningsplatser och ansvar för lika många barn. Eleverna får teoretisk utbildning som läsning, skrivning och matematik i kombination med projekt som ger dem praktisk kunskap. Verksamheten har utvecklats under åren och förutom skolan finns idag ett ungdomshem, en mobil sjukvårdsverksamhet och en sjukvårdsklinik. Bara under 2012 kunde vi även hjälpa cirka 3000 barn och ungdomar att få fri sjukvård.

Vår långsiktiga målsättning är att skolan ska bli självförsörjande, och idag finns bolaget Social Business Enterprises (SBE) där alla medel går direkt till CWCN.

Både anställda och kunder engagerade

Trots att vi värderar både våra kunder och anställda högt delar vi sedan julen 2001 inte ut några julklappar. I stället satsar vi julklappspengarna och ytterligare resurser på CWCN. En effekt av detta är att både kunder och anställda blivit direkt delaktiga och engagerade i projektet.

Utöver det ekonomiska månadsbidrag som Alten bidrar med har flera av våra anställda valt att sätta av 100 kronor från lönen till förmån för skolan.

Följ arbetet på plats!
Sedan starten 2002 har flera av våra konsulter rest till Kathmandu och varit med och utvecklat verksamheten på plats. Senast två av våra konsulter från Stockholm, Martin Söderlind och Viktor Åberg Somogyi, som under 2013 arbetade som volontärer under tre månader. Deras arbete och äventyr kan du läsa om på CWCN-bloggen – http://cwcn.org/.

2013 | Under året har Martin och Viktor, två av våra konsulter i Stockholm, varit på plats som volontärer. Förutom att arbeta som lärare har de varit med och byggt volleybollplan och rustat upp annat på skolan.

2012 | Genom medel från anställda på Alten investerar vi i solcellsdriven vattenuppvärmning till de båda elevhemmen.

2011 | CWCN fortsätter att göra skillnad för gatubarnen i Kathmandu. I slummen arbetar man med förebyggande verksamhet och driver bl.a. ett dagis med ca 20 barn.

2010 | 61 barn och ungdomar bor och utbildar sig i de nya skolbyggnader. 19 elever har tagit det stora klivet att leva och försörja sig själva. Bolaget Social Business Enterprises (SBE) startas, där all vinst går direkt till CWCN. Över 1200 barn får sjukvård.

2009 | Ett av CWCN:s viktigaste mål är att bli självförsörjande och Production Centre levererar allt större ordrar. Under hösten 2009 startar Göteborgsföretaget The FairTaylor upp skjortproduktion. Tre nya skolbyggnader invigs.

2008 | Byggstart för två nya skolor med plats för 60 barn, Alten har en projektledare på plats för att hjälpa till. Byggnaderna skall innehålla klassrum, aula, matsal, uppehållsrum, lekplatser och sovrum. En ny elbuss köps in för att kunna utvidga taxi-verksamhet.

2007 | CWCN får ytterligare en sponsor via det holländska billeasingföretaget LeasePlan som planerar att köpa mark och bygga nya lokaler i Kathmandu. Sjukvårdsklinik öppnas för barn som inte har råd med sjukvård

2006 | En samlingsplats öppnas för de olika sociala verksamheterna - Production Centre. Man startar även Yubalaya, ett gruppboende med personal för ungdomar som nästan klarar sig själva.

2005 | En mobil sjukvårdsverksamhet startas upp. Med hjälp av en elbuss kan många av Nepals över 5000 gatubarn få hjälp. Man startar även upp en sy- och stickningsutbildning.

2004 | En flickskola öppnas med plats för åtta barn. Man startar även ett trädgårdsprojekt - Garden Center, med syfte att fungera både som utbildning och inkomstkälla.

2003 | Den första taxi-el-bussen Safa Tempo införskaffas, vilken köps in som ett första steg mot att göra skolan självförsörjande.

2002 | Skolan öppnas med plats för nio gatubarn, en barnskötare, en lärare, tre volontärer och en rektor och växer stegvis med nya mål varje år.