Hands980

Nationell satsning som möter efterfrågan av IT-kompetens

ALTEN ser nya arbetstillfällen och stark tillväxt inom IT i Stockholm, Göteborg och Jönköping.

ALTEN Sverige AB möter nu marknadens behov genom att storsatsa på spetskompetens inom IT och digitalisering. Satsningen innebär att företaget kommer att nyrekrytera 200 IT-konsulter och dessutom tillsätta sex chefer med expertis inom berörda områden under parollen digitalisering till 2019. Detta kommer att medföra en betydlig tillväxt för företaget och berör ALTEN:s samtliga kontor i Sverige.

– Vår målsättning är att ligga i framkant och delta i samhällets tekniska utveckling och här bidrar vi inom digitaliseringen som förändrar sätten vi arbetar på, kommunicerar och interagerar med varandra, säger VD Martin Segerström på ALTEN Sverige AB.

ALTEN har varit verksamma i Sverige sedan november 2008 och koncernen räknas idag som ett av Europas största teknik- och IT-konsultbolag. Företaget finns i 20 länder, har huvudkontor i Paris, fler än 26 000 anställda och består till 88 procent av ingenjörer. I Sverige har ALTEN 1300 anställda och med kontor på tio orter. I Sverige återfinns kunderna främst inom, fordons-, telekom-, försvars-, energi-, verkstads- såsom medicinteknikindustrin och där är ALTEN verksamma genom hela produktutvecklingskedjan.

Ladda ner pressmeddelande

Kontakt

Martin Segerström, VD ALTEN Sverige AB
Mobiltelefon: +46-733-534116
E-post: Martin.Segerstrom@alten.se

Markus Selin, Marketing Manager ALTEN Sverige AB
Mobiltelefon: +46-733-534552
E-post: Markus.Selin@alten.se