life-science

ALTEN Sverige växlar upp inom Life Science

Nyrekryterar starkt i Malmö-, Göteborgs- och Storstockholmsområdet för att möta efterfrågan inom läkemedelsindustrin.

ALTEN Sverige AB ser en stark efterfrågan och tillväxt inom läkemedelsindustrin och nyanställer både konsulter och chefer för att forma en egen organisation inom området. I ALTEN-koncernen är mer än var tjugonde konsult engagerad inom Life Science och området växer nu starkt även i Sverige.

– Som ett stort ingenjörsbolag med världsledande kunder är det för oss nu även naturligt att ta ett stabilt grepp om läkemedelsområdet med smakfulla ord som processer, laboratorium, kemi och kvalité, säger VD Martin Segerström på ALTEN Sverige AB.

ALTEN har varit verksamma i Sverige sedan november 2008 och koncernen räknas idag som ett av Europas största teknik- och IT-konsultbolag. ALTEN finns i 20 länder, har huvudkontor i Paris, fler än 24 000 anställda och består till 88 procent av ingenjörer. I Sverige har ALTEN 1 300 anställda och kontor på tio orter. Här återfinns kunderna främst inom fordons-, telekom-, försvars-, energi-, verkstads- samt medicinteknikindustrin och där är ALTEN verksamma genom hela produktutvecklingskedjan.

– Året 2015 var senast vi gjorde en riktad satsning i närheten av denna med förvärvet av Hotswap med 80 teknikkonsulter inom Life Science och prognosen är att vår nya organisation för läkemedelsindustrin kommer att inkludera 200 personer år 2019, säger Martin Segerström.

Ladda ner pressmeddelande

Kontakt

Martin Segerström, VD ALTEN Sverige AB
Mobiltelefon: +46-733-534116
E-post: Martin.Segerstrom@alten.se

Markus Selin, Marketing Director ALTEN Nordics
Mobiltelefon: +46-733-534552
E-post: Markus.Selin@alten.se