Medgivande till behandling av personuppgifter

Tack för att du lämnat din ansökan/intresseanmälan till ALTEN Sverige AB (ALTEN). ALTEN är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som kommer att registreras i vår on-line baserade databas. Registreringen av dina uppgifter är en förutsättning för att ALTEN.s rekryteringsansvariga ska kunna matcha din kompetens med aktuella lediga tjänster inom ALTEN och bedöma din lämplighet för lediga uppdrag. Uppgifterna i databasen är sökbara och tillgängliga endast för ALTEN-personal som arbetat med att hantera anställningar och behov inom ALTEN, inklusive dess koncernbolag. De uppgifter som registreras i databasen är:

  • Ditt för- och efternamn,
  • Utbildning, utbildningsnivå och examensår,
  • Certifikat och intyg av betydelse för att få genomföra särskilda uppdrag,
  • Dina kompetens- och specialistområden,
  • Din bostadsort och
  • Ditt CV med innehållande uppgifter

Genom att lämna ditt samtycke godkänner du till att ALTEN, inklusive dess koncernbolag, även får spara ovan data inför framtida rekryteringar, dock ej längre än tre år från att du registrerat ditt CV.

Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till obehöriga parter men kan komma att samköras eller delas med ALTENS kunder för att kunna bedriva verksamheten (t.ex. inleda och ingå kunduppdrag). Du kan när som helst hos ALTEN återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen. Du har även rätt att efter skriftlig begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar eller begäran kopplade till ovan personuppgiftsbehandling skickas till dpc@alten.se